Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω

(Русский) Видео-4. Солнечные часы в городе Розес, Каталония

Sorry, this entry is only available in Русский.