Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω

(Русский) Видео-5. Аналемматические солнечные часы. Как это работает

Sorry, this entry is only available in Русский.