Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω

“Breakfast with Cyclops”. Photo report on the exhibition.

(CATALÀ) «Esmorzar amb una Ciclop». Foto-reportatge de l’exposició.

(ESPAÑOL) “Desayuno con una Cíclope”. Foto reportaje de la exposición


Everyone knows that Cyclopes love sundials and use them very often. So I was very pleased to receive a letter of invitation to a holiday that Cyclopes organize in Navata village (Girona, Catalonia) every spring. This holiday is called Patis de Primavera. Come, please, Cyclops said, I'll cook an excellent breakfast for you, and you'll see how the real Cyclopes live and how they love sundials. 

Tothom sap que als Ciclops els hi agraden els rellotges de sol. Va ser una agradable sorpresa rebre una amable invitació a una festa que organitzen cada primavera els Ciclops al poble de Navata (Girona, Catalunya). Aquesta festa  s’anomena Patis de Primavera. -Vine, si us plau, va dir la Ciclop, et faré un gran esmorzar i així veuràs com viuen de veritat els Ciclops i com s’estimen els rellotges de sol.

Todo el mundo sabe que a los Cíclopes les gustan los relojes de sol y que los utilizan a menudo. Por esto estuve muy contento cuando recibí una carta de invitación para participar en una fiesta que los Cíclopes organizan cada primavera en el pueblo de Navata (Girona, Catalunya). La fiesta se llama Patis de Primavera. Ven a vernos, me dijo la Cíclope, te haré un magnífico desayuno y ya verás cómo viven los Cíclopes de verdad y como les gustan los relojes de sol.

 

отч 1

A portrait was attached to the letter. It was a pleasant surprise to me to know that the letter is written by a young and beautiful Cyclops-girl. The invitation like that is not to be refused!
A la carta d’invitació hi havia un retrat. Vaig estar molt content de saber que la carta l’havia escrit una jove i encisadora Ciclop femenina. No podia deixar passar l’ocasió!!!
Junto con la carta había un retrato. Era una sorpresa muy agradable ver que la carta la enviaba una preciosa Cíclope femenina. ¡No podía rechazar una invitación así!


отч 2

My Cyclops lives in a very cozy cave on the ground floor of an old house built in the 17th century. The doors of this house is always open for guests. At the entrance there is a menu that says «Esmorzar amb una Ciclop — Breakfast with Cyclops.» That's very kind!
La meva Ciclop viu en una cova molt acollidora, a la planta baixa d’una casa del segle XVII. La porta sempre està oberta als visitants. A l’entrada hi el menú que diu: “Esmorzar amb una Ciclop”, és molt amable!!
Mi Cíclope vive en una cueva muy acogedora, en la zona baja de una casa construida en el siglo XVII. La puerta siempre está abierta para los invitados. En la entrada hay un cartel con un menú que dice: “Desayuno con una Cíclope”. ¡Es muy amable!


отч 3

The spiritual life of the Cyclopes is very rich, but in everyday life they are modest and undemanding. The interior of the cave can not be called luxurious. However, it has a well decorated table with a giant utensils for Cyclopes and smaller dishes for ordinary people!
La vida espiritual d’una Ciclop és molt rica, però en el seu dia a dia és modesta i sense exigències. L’interior de la cova no el podem anomenar luxós. De totes maneres, està ben decorat , a la taula hi trobem coberts i tasses gegants per a Ciclops i coberts amb plats petits per a persones comuns.
La vida espiritual de los Cíclopes es muy rica, pero en su vida cotidiana son modestos y poco exigentes. El interior de la cueva no puede considerarse lujosa. De todas maneras, tiene una mesa bien servida con utensilios gigantes para Cíclopes y platos pequeños para gente común.


отч 4

The eyesight of my Cyclops is not very good. On the bed, I saw the glasses with one lens. Next to it I saw a glasses for an ordinary two-eyed person. Compare the sizes.
La meva Ciclop no te gaire bona vista. A sobre el llit hi ha les seves ulleres, amb una lent només. Al seu costat hi han les de una persona normal amb dos ulls. Només cal que mireu les talles!
Los Cíclopes no tienen muy buena vista. Sobre la cama vi las gafas de una sola lente. A su lado estaban las gafas para dos ojos de su compañero. ¡Comparad las medidas!


отч 5

In the depths of the cave, I saw that a giant drying bra is hanged on a clothesline with the giant clothespins. Next to it I saw a pair of socks for an ordinary person. I had a lot of questions about the intimate life of the Cyclopes, but of course, I did not ask about it.
En les profunditats de la cova, he trobat els seu sostenidors estesos per assecar-se aguantats amb agulles gegants. Al costat hi han els mitjons del seu company. Tenia moltes preguntes per fer-li sobre la vida intima dels Ciclops, però es clar no ho he gosat.
En las profundidades de la cueva, vi un sujetador enorme colgado para secarse con dos pinzas gigantes que lo aguantaban. Al lado, colgando, estaban los calcetines de su compañero. Tenía muchas preguntas sobre la vida íntima de los Cíclopes que quería hacer, pero no me atreví.


отч 6

In every Cyclops’ house you can find a sundial. In the cave of my Cyclops, I saw a table with three sundials. Two of them are made of brass. You can found more information about them here and here.
A dins de cada casa de Ciclop es pot trobar un rellotge de sol. A la cova de la meva Ciclop, he vist una taula amb tres rellotges de sol. Dos de llautó, dels que pots trobar més informació aquí i aquí.
En todas las casa de Cíclopes se pueden encontrar relojes de sol. En la cueva de mi Cíclope vi una mesa con tres relojes de sol. Dos de ellos están hechos de latón. Si queréis más información sobre éstos relojes la tenéis aquí y aquí.


отч 7

The third one is made of ceramics. It shows a picture «Supper under the stars.» On the picture you can see a beautiful two-eyed astronomer-girl showing to a rich two-eyed man the asterism Teapot (part of the constellation Sagittarius).
El tercer està fet de ceràmica. Es titula “Sopar sota un cel d’estrelles”. Es pot veure una bonica astrònoma amb dos ulls que li ensenya a un ric home amb dos ulls les estrelles que formen una tetera a la constel•lació de Sagitari.
El tercer reloj está hecho con cerámica. Se ve un dibujo titulado “Cena bajo las estrellas”. En la imagen se puede ver una bella astrónoma enseñando a un hombre rico las estrellas llamadas de la Tetera, que forman parte de la constelación de Sagitario.


отч 8

Above the table, a large picture of the ceramic sundial is hanged. This sundials is of a cyclopean dimensions (4.6 x 3.6 m). Here's how the sundial looked before Roser Raluy and Aleks Boldyrev (Cyclopes’ friends) set it in the island of Mallorca. More information about this sundial you found here.
A sobre la taula podem veure penjada la imatge d’un rellotge de sol gegant. Aquest rellotge de sol és de dimensions ciclopies (4,60 x 3,60m) Així és com es veia abans de que la Roser Raluy i l’Aleks Boldyrev ( els amics de la Ciclop) el portessin a Mallorca per a ser instal•lat. Més informació sobre aquest rellotge la podeu trobar aquí.
Colgando sobre la mesa, se ve una foto de grandes dimensiones de un reloj de sol. Este reloj de sol es de dimensiones Ciclópeas (4.6 x 3.6 m). Aquí vemos el reloj antes de que Roser Raluy y Aleks Boldyrev (los amigos de los Cíclopes) lo llevaran a la isla de Mallorca. Más información sobre este reloj se puede encontrar aquí.


отч 9

Navata is not a very large village. A bit more than 1,000 persons (two-eyed and one-eyed) live there. Every day, two-eyed villagers make a giant paella for one-eyed Cyclopes.
Navata no és un poble molt gran. Allà hi viuen poc mes de 1000 persones (de dos ulls i amb un sol ull). Cada dia els habitants fan una paella gegant pels Ciclops d’un sol ull.
Navata no es un pueblo muy grande. Algo más de 1000 personas (de dos ojos y de uno) viven allí. Cada día, los habitantes de dos ojos hacen paella para los Cíclopes de un solo ojo.


отч 10

At the midday, two-eyed villagers invite Cyclopes to have a lunch. Altogether they eat paella directly on the main square of the village.
Al migdia, els vilatans de dos ulls conviden els Ciclops a dinar. Tots junts mengen la paella a la plaça major del poble.
Al mediodía, los lugareños de dos ojos invitan a los Cíclopes a comer. Todos juntos se reúnen para comer paella en la plaza mayor.


отч 11

At nights, the villagers use to dress up as devils and run through the streets with a flaming coffin. Cyclops are delighted with this show.
Per la nit, els del poble es disfressen de dimonis i corren pels carrers amb un taüt flamejant. En els Ciclops els hi encanta la festa.
Por la noche, los habitantes se disfrazan de demonios y corren por las calles con un ataúd gigante. A los Cíclopes les encanta esa fiesta.


отч 12

Frequently, the villagers set fire to a stuffed bull and run it through the streets of the village. Cyclopes really like it.
Molt sovint, els vilatans incendien un toro de cartró i corren amb ell pels carrers. Als Ciclops els hi agrada molt.
A menudo, los habitantes prenden fuego a un toro de cartón y corren por las calles del pueblo. A los Cíclopes les gusta mucho.


отч 13

Cyclopes are very fond of music. Thus, from the age of childhood the two-eyed villagers learn to play drum.
En els Ciclops els hi agrada molt la música. Per això des de que els vilatans de dos ulls son petits aprenen a tocar el tambor.
A los Cíclopes les gusta la música. Por esto desde que son pequeños los habitantes de dos ojos aprenden a tocar el tambor.


отч 14

When they become adults, they play bagpipes and other complex instruments. But they do not forget the drum.
Quan esdevenen adults, toquen la gaita i altres instruments mes complexos. Però no s’obliden del tambor.
Cuándo se convierten en adultos, tocan la gaita y otros instrumentos más complicados. Pero no se olvidan de los tambores.


отч 15

In order to look like Cyclopes the two-eyed villagers sew the special suits which are as high as 5 meters.
Per poder assemblar-se als Ciclops els habitants del poble fan servir uns vestits especials que arriben a fer 5 metres.
Los habitantes de dos ojos para parecerse más a los Cíclopes se hacen vestidos largos de hasta casi 5 metros.


отч 16

Dressed suits like that, they like to roam the streets of the village.
Vestits d’aquesta manera, els hi agrada passejar-se pel poble.
Con vestidos como estos, les gusta pasear por las calles del pueblo.


отч 17

Those two-eyed villagers who can not afford such an expensive suit use the ordinary stilts.
Els que no es poden permetre aquests vestits tan cars, fan servir xanques.
Los que no pueden pagarse vestidos tan grandes utilizan los zancos.


отч 18

Among two-eyed villagers, it is considered a good manner to cover one eye with hand or wear a special black patch over one eye.
Entre els vilatans es considera de bona educació tapar-se un ull amb la ma o amb un tapa-ull especial.
Entre los habitantes de dos ojos, se considera de buena educación taparse un ojo con la mano o utilizar un parche especial sobre un ojo.


отч 19

Welcome to the village of Navata! Two-eyed and one-eyed villagers are very glad to see you. Roser Raluy and Aleks Boldyrev (Cyclopes friends) promise it.
Sigueu benvinguts a la vila de Navata. La Roser Raluy i l’Aleks Boldyrev us prometen que els vilatans de un ull i de dos estaran molt contents de veure-us!
¡Sed bienvenidos a Navata, Roser Raluy y Alexander Boldyrev os prometen que los lugareños estarán encantados de que los visitéis!